Algemene Voorwaarden

Ponas Travel BVBA (hier genoemd “Kajakgent.be”)

1. De huur van een kajak, kano of Sup (Stand-up-peddel) alsook het bijhorend materiaal is enkel toegelaten voor personen vanaf 18 jaar of ouder op voorlegging van hun id-kaart of paspoort. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de door de verhuurder opgegeven basisregels en instructies aan alle deelnemers van hun groep alvorens te vertrekken. Alle mensen die gaan peddelen worden vanaf nu “kajakker’’ of “Supper” genoemd.

2. Kinderen onder de 16 jaar dienen steeds te worden vergezeld door een volwassene (van 18 jaar of ouder). 16- en 17-jarigen mogen zonder begeleiding van een volwassene kajakken mits het huurcontract voor de kajak(s) en het materiaal is ondertekend door een volwassene.

3. Iedere kajakker wordt verondersteld te kunnen zwemmen en is verplicht een reddingsvest aan te doen en aan te houden gedurende de hele tocht. Zwemmen in de Gentse wateren is verboden, evenals het gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen/drugs voor of tijdens de tocht.

4. De verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde materiaal bij aflevering compleet is en in goede staat verkeert.

5. De kajakker draagt er zorg voor dat het materiaal naar behoren wordt gebruikt en behandeld.

6. Het gebruik van de kajak geschiedt geheel op eigen risico. De huurder draagt ten volle de wettelijke verantwoordelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.

7. De kajakker dient zich te houden aan de voor het vertrek gegeven instructies van de verhuurder. Hij geeft steeds voorrang aan gemotoriseerde vaartuigen en houdt steeds rechts aan op het water.

8. De kajakker is gehouden tot naleving van de geldende wetgeving en voorschriften in de ruimste zin van het woord. Bij conflicten zullen de personalia door de eigenaar/verhuurder aan de toezichthoudende instanties worden doorgegeven.

9. Het startpunt van de tocht is aan de jachthaven bij de GLV (Gentse leievaarders), aan de Snepkaai. De kajakker moet ten laatste 15 minuten voor het afgesproken startuur ter plaatse zijn. Hij is verantwoordelijk voor het terugbezorgen van de kajak; kano, Sup en het gehuurde materiaal aan onze balie bij de GLV, op het overeengekomen einduur.

10. De kajakker is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het gehuurde materiaal. Reparatiekosten of kosten van vervanging zijn voor rekening van de kajakker.

11. Bevoegde rechtbank in geval van betwisting is de rechtbank te Gent.

Annuleringsvoorwaarde:

 

Er kan kosteloos geannuleerd worden en het voorschot terugvorderen tot 72 uur voor aanvang van de activiteit. Indien dit minder dan 72 uur is zullen wij rekening houden met volgende regels:

 

Annuleren de dag zelf: *

Als er de dag zelf geannuleerd zou worden, door gelijk welke reden (vb: ziekte), dan mag de klant kosteloos de reservatie verplaatsen naar een andere datum na onderling overleg met de verhuurder. Deze regel geldt enkel en alleen als er op voorhand verwittigd is. En dit ten allerlaatste 2h voor aanvang van de reservatie. Indien dit na het aanvangsuur is van de activiteit dan zal dit gezien worden als een “No-Show” en is de klant zijn voorschot kwijt.

 

Minder deelnemers aanwezig dan gereserveerd: *

Indien er zonder aankondigen minder deelnemers aanwezig zijn dan dat er gereserveerd zijn zal de volledige prijs betaald worden van de reservatie. Als de verwittiging meer dan 24h op voorhand is gebeurd dan zal de prijs aangepast worden.

 

Bij slecht weer: *

Bij slecht weer zullen wij als verhuurders nooit zelf annuleren tenzij er stormweer aangekondigd is. Indien er slecht weer is mag de klant dit kosteloos verplaatsen naar een andere datum mits zij ten allerlaatste 2h voor aanvang verwittigen.

 

*Verwittigen mag steeds telefonisch of via mail: info@kajakgent.be